Relaxatie

Wie onderhevig is aan spanningen kan benaderd worden vanuit een “holistich model”, dat de patiënt beschouwt als een geheel waarin elke disharmonie in of rondom ons zich direct uit in één of meerdere dimensies van ons “zijn”, namelijk : lichamelijk – mentaal – emotioneel.

Het inbouwen van vaardigheden in je dagelijkse levensstijl, laat toe om in de meest diverse of moeilijke situaties op zeer korte tijd spanningen los te laten, waardoor het algemeen spanningsniveau sterk verlaagt en de symptomen of klachten minder gemakkelijk optreden.

 

water1

 

RELAXATIE (brochure in PDF)