Pijnbestrijding

Vanuit het model en standpunt dat de mens één geheel vormt (lichamelijk/psychisch), en het ene op het andere inwerkt en omgekeerd, vormt de pijnbestrijding via emotieve-, relaxerende- en stressreductie-technieken bij veel mensen “de sleutel” tot herstel.

the pain