SCENAR-therapie

Een niet-invasieve therapievorm die werkt via ons zenuwstelsel en zo het lichaam aanzet tot pijnbestrijding door zelfherstel.

www.scenarbelgium.be
 Scenar1 001

 


rugbalans
Resultaat

  • Het zet ons lichaam succesvol aan tot actief versnelt zelfherstel
  • Het resulteert in een sterke tot volledige afname, van acute en chronische pijnen en overige klachten
  • Het vergroot de beweeglijkheid waarbij stijfheid sneller afneemt of volledig verdwijnt
  • Het neemt de vermoeidheid weg waardoor de vitaliteit van de patiënt sterk toeneemt

 

Uitgangspunt

Ons lichaam zoekt van nature steeds naar “homeostase” of evenwicht en geneest op die manier voortdurend zichzelf. Wanneer ons lichaam hierin tekort schiet worden we ziek en ondervinden we allerhande klachten.

Het SCENAR –apparaat werkt via electrische impulsen (die gelijkaardig zijn aan de neurologische impulsen die ons lichaam zelf produceert) dit natuurlijk lichamelijk evenwichtsherstel in de hand waardoor de oorzaak van onze klachten aangepakt worden, zowel in acute als chronische situaties.

Het meet, via reacties van het zenuwstelsel op kleine electrische impulsen, de werking en ontregelingen in ons lichaam, vervolgens worden de delen van het zenuwstelsel, die een relatie hebben met de klachten gereguleerd.

Uniek hierbij is het ingebouwde biofeedback systeem, dat voortdurend de reacties van ons lichaam op de behandeling volgt en zo de behandeling continu aanpast.

 

Scenar3 001