Brainspotting

download.jpg

Brainspotting is een therapeutische methode, die gebruik maakt van het gezichtsveld om bronnen van emotionele en lichamelijke pijn, trauma, dissociatie en andere complexe symptomen te verwerken en uiteindelijk los te laten.

Brainspotting werd vanaf 2003 ontwikkeld door David Grand uitgaande van zijn ervaringen bij het uitvoeren van EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing).

Zijn motto is: “Waar je naar kijkt, heeft invloed op hoe je je voelt”.

Brainspotting stelt ons in staat om gebruik te maken van de natuurlijke mogelijkheid van het brein om aan zelfscanning te doen. Zo kunnen we de bronnen van trauma en spanning in het lichaam activeren, lokaliseren en verwerken.

Een brainspot komt overeen met een oogpositie die verbonden zou zijn met de emotionele activatie van een traumatisch of gevoelsmatig beladen probleem.

Grand postuleert, dat er een neurologische verbinding is tussen de kijkrichting en het mentale/lichamelijke probleem. De kijkrichting is in eerste instantie hoe de ogen kijken bij een vaste positie van het hoofd, daarna maakt het niet veel meer uit. De therapeut maakt gebruik van de brainspot.

Voor de client is het niet nodig om veel over de problemen te praten of om de ervaringen te analyseren.

  • Zeer effectief voor uiteenlopende trauma’s
  • Blijvende resultaten: Want geen gedragsverandering vereist
  • Laagdrempelig:Flexibel protocol, daardoor informeler en minder bedreigend
  • Beperkt taalafhankelijk: Ook toepasbaar bij taalbarrières

TARIEF Intakegesprek €40

TARIEF Sessie €50

TARIEF Verslag €20

De prijzen zijn per consult. Het intakegesprek en de sessies nemen per keer ongeveer 60min in beslag.

Een terugbetaling van de mutualiteit is niet mogelijk maar wel blijken sommige werkgevers de kosten van de behandelingen te vergoeden.

Deze methode vervangt geen medische behandeling. U dient zich dus ook ten alle tijden te houden aan de adviezen van uw medische behandelaar.